Ju fler vi är desto bättre kan vi göra vår stämma hörd. Våra idéer får större genomslagskraft och vi kan styra samhället dit vi vill; ett Moderat samhälle där individens bästa står i centrum.

Medlem kan innebära olika saker för olika medlemmar. En medlem har alltid rösträtt på årsmötet, alldeles oavsett om man är aktiv eller inte. Däremot kan man skilja på sin ”insats” i arbetet beroende på intresse, tid och möjlighet.

Vi kan se följande enkla uppdelning:

Stödjande medlem-Jag stödjer Moderaterna men hinner inte delta i så mycket aktiviteter mer än enstaka medlemsmöten.

Aktiv medlem-Jag stödjer Moderaterna och vill gärna vara med och bidra aktivt för vår politik.

Det är enkelt att bli medlem. Gör bara följande:

 1. Sätt in 100 kronor på plusgiro 164099-4
 2. Meddela därefter via e-mail eller brev (telefon går också) till Sylvia Öhrn Andersson enligt nedan ert
  1. Namn
  2. Adress
  3. Telefonnummer
  4. E-mail adress
  5. Infoga i meddelandet ”Ny medlem(stödjande eller aktiv), kontakta mig”

Därefter kommer Du att bli kontaktad av representant från Nykvarns Moderaterna med ett välkomstbrev.

Mail till sylvia.ohrnandersson@gmail.com

Hjärtligt Välkommen!