Våra representanter i Bygg- och miljönämnden:
Britt-Marie Ellis Nygren 

Bygg- och miljönämndens 1:e vice ordförande

Niklas Rehn
Ersättare

Uppdaterad 2021-10-24:

Vi som representerar Moderaterna i Bygg- och miljönämnden jobbar rent generellt för att underlätta för boende i Nykvarn så att dem ska få en smidig och bra handläggning av sina ärenden på hela samhällsbyggnadskontoret.
Vi är för bebyggelse av småhus i hela Nykvarn där det kan vara lämpligt med bostäder. Vi vill även att Mörby utvecklas och ger arbetstillfällen.
De stora utmaningarna ligger i att vi i Moderaterna vill försöka få till tematsika tillägg till ÖP så att denna utvecklas och ger möjligheter till ytterligare bebyggelse av småhus, då efterfrågan är väldigt stor