Kommunstyrelsen
Moderaternas ordinarie representanter:
Johan Hägglöf – 1:e vice ordförande
Britt Marie Ellis Nygren- Ledamot
Ersättare:
Effe Östman
Uppdaterad 2021-11-03

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att:

–  Bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige
–  Planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet
–  Företräda kommunen som arbetsgivare
Ordning och reda är det moderata budskapet i kommunstyrelsen med stort fokus på Ekonomi i balans!
Förbättrade redovisningsrutiner för de olika verksamheterna har även varit en viktig fråga som vi Moderater tryckt på om.
Några ytterligare exempel:
–  Vårt mål är att kunna sänka skatten i kommunen som idag ligger bland dom högre i Sverige.
–  Vi strävar efter så låga taxor och avgifter som möjligt.
–  En effektiv förvaltning
–  Kärnverksamheten – skola, vård och omsorg –   är något av kommunens huvuduppgifter. Vi moderater driver på att det inte handlar om att ha Sveriges dyraste skola eller omsorg utan den med högst kvalite för brukare som ska genomföras på det mest effektiva sättet.