Årsmöte

Nykvarnsmoderaterna hade ett relativt välbesökt årsmöte som efterföljdes av en mycket intressant presentation av vår gruppledare Göran Nygren. Göran hade förberett en mycket intressant betraktelse om dåtid och framtid för Nykvarnsmoderaterna. Som vanligt gjorde Göran en kraftfull och intressant presentation som då och då avbröts av intressanta frågor och diskussioner.