Digitalt medlemsmöte Onsdagen den 5 maj med Riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin

Carl-Oskar Bohlin har blivit inbjuden till Moderaterna Nykvarn för att dela med sig av sina perspektiv på den rådande bostads- och samhällsbyggnadpolitiken samt vilka frågor Moderaterna driver nationellt.

Carl-Oskar Bohlin är moderat Riksdagsledamot för Dalarnas län sedan 2010. Innan han blev invald i Riksdagen studerande han juridik och drev eget företag.
Carl- Oskar är gruppledare för Moderaterna i Riksdagens Civilutskott och har ett särskilt engagemang i bostads- och samhällsbyggnadsfrågor. Bland annat har han varit drivande för en mer rättssäker detaljplaneprocess för att uppnå en bättre balans mellan den enskildes äganderätt och kommunalt godtycke.

Målsättningen med medlemsmötet är att företrädare för Moderaterna Nykvarn ska få en uppdaterad bild av partiets initiativ i dessa frågor samt tips på hur man på bästa sätt driver de moderata initiativen i den dagliga kommunpolitiska verksamheten.

 

Datum: Onsdag 5 maj

Tid: Kl.  18.30-19.30

Plats: Digitalt

Anmälan: schulte.schulte@gmail.com

 

Varmt välkomna!