Försöksnomineringen startar 11 oktober

Möjlighet att tycka till om kandidater som vill stå på partiets valsedlar

Försöksnomineringen är partiets interna medlemsomröstning där alla röstberättigade medlemmar får chansen att tycka till om kandidater som vill stå på partiets valsedlar.
Försöksnomineringen är av rådgivande karaktär men är fortfarande en viktig del av nomineringsprocessen. Den öppnar den11 oktober kl 09.00 och stänger den 17 oktober kl 23.59. Omröstning sker digitalt via partiets intranät som nås på www.moderaterna.info. Inloggning sker med hjälp av bankID och för röstrött fordras att man betalat in medlemsavgiften senast den 30 juni 2021.