Glögg på perrongen

Här förbereder Lembit och Sylvia resp Bengt och Britt-Marie vår Luciakampanj ”Nysatsning på regionaltågstrafiken”! Kampanjen mottogs väldigt positivt av resenärerna. Folk var glada över det utökade trafikutbudet och nyfikna på det kommande biljettsystemet. Många luckor i tidtabellerna är nu tilltätade . Från kl 0800 dagligen – går tågen varje timme på exakt samma minut t ex från Nykvarn till Sthlm 08.37, 09.37 o s v till och med 22.37. Det flera av resenärerna efterfrågar är ett senare tåg från Sthlm fredag resp lördag.