Ordning i Nykvarns kommun börjar i skolan

Lugn och ro i klassrummet är en förutsättning för lärande. Lärarens auktoritet måste vara tydlig- Läraren leder elevernas resa till ökad kunskap. Alla klassrum ska präglas av trygghet, flit och arbetsro.
Moderaterna i Nykvarn vill:
Ⓜ️ Fortsätta den positiva utvecklingen av skolresultaten i Nykvarns grundskolor
Ⓜ️ Fortsätta att utveckla våra duktiga pedagoger så att de växer och blir ännu skickligare på att förmedla kunskap till Nykvarns elever.
Ⓜ️ Långsiktigt ha den bästa skolan, inte den dyraste.
Ⓜ️ Utveckla alla elever utifrån sina förutsättningar och ge nödvändigt stöd och utmaning
Ⓜ️ Fortsätta OCH accelerera vårt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa
Ⓜ️ Fortsätta utvecklingen av anpassade och pedagogiska skollokaler
Ⓜ️ Öka andelen privata aktörer inom skolan för ökad valfrihet.
Ⓜ️ Bjuda in alla ungdomar och föräldrar mer så de kan påverka och förbättra skolan.