Styrelsen 2022

I samband med årsmötet tisdagen den 15 mars valdes styrelsen för 2022.

Lena Schulte har valt att avgå i rollen som ordförande men är kvar i styrelsen som ledamot.

Peter Palmér valdes till ny ordförande

Cenneth Åhlund vice ordförande.

Övriga ledamöter:

Niklas Rehn

Erika Boström

Mikael Åkerlund

samt adjungerad ledamot: Johan Hägglöf (gruppledare)