Styrelsen önskar alla medlemmar och väljare en trevlig sommar

Öystein Johanssen med sina arbetshundar