Johan Hägglöf, Gruppledare

Lena Schulte, Ordförande

Peter Ohlsson, Vice Ordförande samt Val-och kampanjledare

Niklas Rehn, Kassör

 

Peter Palmér, Sekreterare samt Utbildningsledare

Erika Boström, Val- och kampanjledare

 

Mikael Åkerlund, Medlemsansvarig