Peter Palmér, Ordförande

Cenneth Åhlund, Vice ordförande

Johan Hägglöf, Gruppledare och adjungerad ledamot

Lena Schulte, Ledamot

 

Niklas Rehn, Kassör

 

Erika Boström, Val- och kampanjledare

 

Mikael Åkerlund, Medlemsansvarig