Våra representanter i Utbildningsnämnden:

Lembit Vildu  1:e vice ordförande

Peter Palmér Ersättare

Uppdatering 2021-10-18:

Senaste 2 åren har Covid varit på agendan vid varje möte där skolorna varit bra på att starta digital undervisning och ha säkerheten för elever och pedagoger i fokus. Skolchefen har fått ökad delegering för att snabbt kunna justera undervisningen mot svängningar i pandemin.

Vi har fokuserat mycket på arbetet med Sveriges bästa skola som också var ett av våra fokusområden i valrörelsen. Vi har tryckt på om att Sveriges bästa skola inte är Sveriges dyraste skola och att vi borde kunna åstadkomma det även om vi behöver anpassa våra kostnader och genomföra förbättringar som inte påverkar våra två mål;

  • Andel barn som är behöriga till gymnasiestudier
  • Meritvärdet för alla 9:e-klassare

Ekonomi i balans har varit viktigt på alla UN:s möten där vi analyserat utfallet månad för månad och envetet frågat vad som döljer sig bakom rubriken ”övrigt”. Bl a hade man konterat ersättaren då skolchefen var sjukskriven på övrigt. Vi släpper inte punkten övrigt!  Förvaltningen har ombetts att ta fram förbättringsförslag så vi når budget i balans och dessa aktiviteter har vi gått igenom och sedan följt upp.

Eftersom det funnit signaler på osäker transport av barn till och från skolan har vi tagit upp frågan ett antal gånger och skolchefen har redovisat vilken process man jobbar efter med SL för att ta upp och lösa problem och att man har koll på läget.

Det är svårt att göra investeringar i förskolor / skolor i rätt tid, men att öka våra resurser i rätt stund är mycket viktigt för att inte kostnaderna ska dra iväg med renoveringen av Lillhags förskola, och nu pågående Bergtorp, där vi velat ha ett tydligt beslutsunderlag som visar på närvi senast behöver bygga. (S) har hela tiden tryckt på om att bygga tidigt och höja skatterna.

Eftersom UN inte ansvarar för byggandet men väl för att det blir en bra skola / förskola så har vi tagit fram ett dokument där vi specar vilka pedagogiska krav / önskemål vi har vid nybyggande.

Från Facebook 6/10 efter invigningen av Lillhaga förskola:

I dag var det äntligen invigning av Lillhaga Förskola. Byggnaden är pedagogiskt utformad enligt riktlinjer som Utbildningsnämnden beslutat. Byggnaden och dess utemiljö är även uppförd på ett ekonomiskt hållbart sätt. Jag, i min roll som vice ordförande, fick äran att klippa bandet och fick förklara förskolan invigd.

Har ni några frågor eller funderingar hör gärna av er till Lembit Vildu eller Peter Palmér.

Bild nedan på Lembit Vildu i samband med invigningen av nya Lillhaga Förskola:

Kan vara en bild av Lembit H Vilidu och står