1 Johan Hägglöf

Jag är en ung, men ”gammal” Nykvarnsbo som tror på att verka lokalt med styrkan av vår politiska organisation på läns- och riksnivå. Ökat samarbetet. Att skapa förutsättningar för ett större samarbete mellan företagen och kommunen när det gäller ex Idrotts och kultur hall. Samarbetet syftar jag på medfinansiering och även påverkan av utformningen och användningen. Vi ska också jobba för att, tillsammans med föreningar, Nykvarns medborgare, barn och ungdomar få till bra möjligheter till spontan idrott. Både inomhus och utomhus och hallar. Vi borde även jobba för att återskapa Nykvarns ridklubb med lokal aktör. En ridklubb är en typisk verksamhet som hör hemma i vår fina naturkommun!

 

 2 Britt-Marie Ellis Nygren

Jag vill fortsätta att jobba för ett tryggt Nykvarn, där alla får tillgång till såväl föreningsliv, värdefull fritid och skola/arbete. Nykvarn ska ha plats för allas nästa boende. Kommunen ska växa i en balanserad takt så att infrastruktur och ekonomiska satsningar är i balans, där medborgarnas intresse och påverkan har stor betydelse oavsett ålder. Vår fantastiska miljö med närheten till storstaden gör oss unika. Moderat demokrati bjuder in alla både lokalt men ger oss också stor möjlighet att påverka via Landsting och Riksdag!

 

3 Cenneth Ålund

Jag brinner för att fortsätta utveckla Nykvarn på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, personellt och miljömässigt, till gagn för dagens Nykvarnsbor men också framtidens Nykvarnsbor. Det innebär att ekonomin måste hänga ihop, personerna ska orka med arbetet, både ideellt och arvoderat, samt att miljön ska skyddas men inte arkiveras. Nykvarn kommer att växa på grund av sitt läge och miljö, så NIMBY-tänk och liknande, är inte aktuellt. Är man emot utveckling får man flytta till en impopulär ort.

 

4 Peter Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 5 Claudia Medina De Palmeér

Jag flyttade till Nykvarn för 15 år sedan och trivs bra här. Jag vill förbättra kommunikationerna för pendlare, idag är det inte så bra som det kunde vara. Jag vill också jobba för att alla våra ungdomar får en plats i vår kommun. Som det är idag har de alldeles för lite att göra och för dåliga boendealternativ. Vård och omsorg ligger mig varmt om hjärtat. Att få rätt vård i tid är en rättighet för alla och att jobba förebyggande med sociala problem är en vinst för både individen och samhället. Vi är stolta över det vi åstadkommit hittills men jag vill göra mer!

 

6 Lembit Vilidu

Jag flyttade till Nykvarn 1988 och sett Nykvarns utveckling till egen kommun på ett bra sätt. Jag vill att barn och ungdomar skall erbjudas en bra start in i vuxenlivet via bra förskolor och skolor. Jag vill att äldrevården skall vara av högsta kvalité, samt att vi har ett anpassat och flexibelt boende för seniorer. Ett tryggt åldrande. Jag vill känna trygghet i att åldras.

 

 

7 Göran Nygren

Nykvarnsbo sedan kommundelningen 1999 och 8 år som 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och ledamot i Kommunfullmäktige. Nykvarn behöver fortsatt en modern moderat politik med starkt ledarskap. Detta även med möjligheter att påverka frågor som sjukvård, kollektivtrafik, mm. i Landstinget. Vidare att driva frågor som polis, Rut, Rot, invandring, lagstiftning etc. i Riksdagen.
Nykvarn ska vara nära invånarna i alla åldrar, samhällsservice, integration, humanism, jämställdhet, företagande mm. Nykvarn ska växa och utvecklas i lagom takt. För oss alla gemensamt ska Nykvarn vara Sveriges bästa bo och leva kommun.

 

8 Effe Östman

Jag har varit med om Nykvarns tillblivelse från första januari 1999 och lärt mig mycket om vår nya kommun, om människorna här, om den fantastiska utveckling vi haft sedan dess.  Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta och skapa förutsättningar för Dig och Dina närmaste i vår fina och vackra miljö. Jag tror på Nykvarn och dess framtid. Vi ska tillsammans skapa den kommun som vi ville ha när vi delade oss och blev självständiga. Jag kan bara önska att ni vill dela den framtidstro som jag själv besitter. 

 

9 Bengt Johansson

Jag flyttade till Nykvarn med min familj för 40 år sedan och här har våra tre barn vuxit upp. När de nu bildat egna familjer har de återvänt till vår fina kommun. Nykvarn är en utmärkt kommun att bo och leva i för alla åldrar. En av mina hjärtefrågor är att ytterligare utveckla hälsofrämjande möjligheter och förutsättningar i kommunen till en rik fritid, året runt, för alla. Ett flertal sporter saknar vi fortfarande liksom möjligheter till spontanidrott och inte minst friidrott.

 

10 Peter Palmér

Nykvarnsbo sedan 2003. Trivs bra i vår fina naturkommun.
Jag vill verka för ökad invånarnytta, det innebär att vi hela tiden utmanar vårt sätt att göra saker i kommunen genom att systematiskt jobba smartare och smartare.
Förskolan och skolan är centrala i kommunens utveckling och därför fokuserar vi starkt på att förbättra en redan utmärkt verksamhet tillsammans med elever och föräldrar. Vi säkrar bra kommunikation med medborgarna lokalt och utnyttjar styrkan av vår politiska organisation på läns- och riksnivå.

 

11 Anders Jönsson

Jag flyttade till Nykvarn för snart 15 år sedan. Det är inget jag ångrar. Kommunen är välskött. Jag har två barn i skolålder, varför skolfrågor står mig varmt om hjärtat. Jag har en stark tilltro till civilsamhällets förmåga att förbättra. Politikens roll är att skapa möjligheter för civilsamhället, inte att peta i detaljer.

 

 

12 Lena Schulte – Austum

Ny i politiken, men inte ny på att lyssna, förändra, förbättra, genomföra och ta ansvar, något som jag arbetade med under många år som centrumledare i Södertälje. Viktiga frågor för mig är -vad vill innevånarna i Nykvarn? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Dialogen med innevånarna är oerhört viktig! Avgörandet för mig att ta steget in i politiken var att jag vill vara med och påverka och driva viktiga frågor som ex. skolan och vårt näringsliv. Alla goda krafter behövs för att hjälpas åt att forma det samhälle som våra barn och barnbarn en dag skall ta över. Bli medlem och påverka du med.

 

13 Sylvia Öhrn Andersson

Har varit Nykvarnsbo i 40 år jag brinner för att Nykvarn ska utvecklas och att vi kan fortsätta att vara högt upp på alla rankningar. Det som ärr viktigt att vi utvecklar bra fritidsaktiviteter för barn och ungdom.

 

 

 

 

14 Jonas Tygesén

 

15 Peter Janthe

Jag har bott i Nykvarn med familj sedan 1990 och har fyra barn som alla fått nöjet att ta del av vårt rika föreningsliv som t.ex. bågskytte, innebandy, fotboll, gymnastik och scoutkåren. Alla föreningar är enormt välskötta, och jag tror det är unikt med sådan mångfald av olika idrotter i en så pass liten kommun. Som exempel vill jag även belysa alla barn som vill spela instrument, se alla talanger som blommat ut i Nykvarnsorkestern! För min del är det viktigt med närhet till idrott och kultur. Tre av fyra svenskar vill helst bo i ett eget hus med gräsmatta och blomrabatter enligt en undersökning av Sifo. Jag anser att vi måste få fram betydligt fler småhustomter i kommunen för att möta efterfrågan.

 

16 Kevin Nåtby

Jag har bott i Nykvarn hela mitt liv och bor tillsammans med min familj. Jag har spelat innebandy i Nykvarns Steelers och har även spelat fotboll i Nykvarn under min ungdom. Min årskull 97orna var väldigt framgångsrika i innebandyn och det genomsyrar hela föreningen idag. Därför är föreningslivet något jag brinner för. Jag tycker även det är viktigt att vi ska engagera oss mer i ungdomarna utanför föreningslivet, ge dem möjligheter att göra det dem brinner för och vill sysselsätta sin vardag med. Vi måste prioritera dessa frågor mer, vad vi exempel lägger pengarna på och hur träningstider fördelas mellan de olika könen.

 

17 Henrik Nordgren

Jag flyttade till Nykvarn 2006 med familjen. Med barn i skolåldern brinner jag extra för en bra skola och att det finns bra möjligheter till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Nykvarn ska vara det självklara valet för den som vill bo och leva nära naturen med också ha möjlighet till bra kommunal service.
Lika för alla, rättigheter, skyldigheter, möjligheter

 

18 Håkan Lindkvist

Inflyttad 2006 från Södertälje och ny inom politiken. Idrotten och föreningslivet är viktiga frågor för mig, även trafiksäkerhet intresserar. I takt att vi växer som kommun så bör vi se till att våra barn och ungdomar får en säker skolväg. Föreningar ska få rätt förutsättningar och lokaler för sina ändamål.

 

 

 

19 Rolf Pettersson

God ekonomi en förutsättning. Nykvarn har bra ordning på ekonomin och även om det behövs stora investeringar i framtiden. Som Nykvarns Moderaterna kommer jag alltid att verka för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Nykvarn kan säkerligen bli ytterligare effektiv och genom nya lösningar hålla kostnaderna nere samtidigt som antalet förvärvsarbetande i Nykvarn är bland det högsta i Sverige. Som ger oss en god skatteintäkt. Då borde verksamheterna fortsätta höja sin förmåga. Att bli mer effektiv är inte att införa besparingar utan snarare att utvecklas och bli bättre för att på så vis leverera samma eller bättre service utan onödiga kostnadsökningar