Våra representanter i Vård- och omsorgsnämnden:

Peter Ohlsson, ordförande

Bengt Johansson, ersättare

Uppdatering 2021-10-18:

Vi i (M) har vi under denna mandatperiod haft stort fokus på budget i balans och trots Covid-19 har vi kunnat visa ett överskott på 4,6 miljoner 2020.

Vi jobbar med att höja kvaliteten inom vård- och omsorg och att säkerställa tidiga insatser.  Genom att arbeta proaktivt och samverkan med framförallt skolan skapas goda synergier och kostnadsbesparingar.

SUMA projektet är ett projekt vi brinner för där vi infört arbete för att nå nollvision när det kommer till suecid i kommunen. SUMA är ett projekt där skola och socialförvaltning samverkar mot psykisk ohälsa bland barn och unga, ett problem som växer i samhället och som vi tar på stort allvar. Vi kommer fortsätta lägga fokus och resurser på att förebygga- och hantera psykisk ohälsa här i Nykvarn och har under denna mandatperiod fått igenom satsningar inom detta område, såsom SUMA projektet.

Vi har också drivit frågor som lett till ett bra integrationsarbete och låg arbetslöshet ( Arbetslösheten i kommunen är fnv ca 5% att jämföra med 8% i Sverige som helhet).

Frågor som är aktuella är utöver fortsatt fokus på budget i balans och arbetet mot psykisk ohälsa är bland annat satsning på nytt äldreboende, där vi i (M) jobbar för att erbjuda en trygg och värdig äldreomsorg med valfrihet.