–       Vi ska dra nytta av Nykvarns geografiska läge, närheten till högskolor och kluster inom forskning och

utveckling, vilket befrämjar utbildning, jobb och välfärd

–       Vi ska maximera möjligheterna med begränsade resurser – samverkan i regionen

–       Vi ska ha ett positivt flyttnetto som kan växa ännu mer

–       Vi ska stärka Nykvarns attraktionskraft för boende, företag och besökare

–       Vi ska tänka nytt och annorlunda, bygga på positiva krafter och ta framtiden i våra händer

–       Vi ska se till att utveckla det som Nykvarn är riktigt bra på